Szkolenia BHP

Organizujemy szkolenia w postaci wykładów połączonych z warsztatami, w formie kursów, seminariów, bądź w systemie samokształcenia kierowanego, które odbywają się na terenie naszego Ośrodka lub u Klienta. W czasie szkolenia wykorzystujemy filmy video, skrypty, prezentacje multimedialne ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki bhp i ochrony p.poż. Posiadamy profesjonalne zaplecze dydaktyczne, a uczestnicy w ramach szkolenia otrzymują materiały dydaktyczne.

Nasi wykładowcy to grono wyspecjalizowanych fachowców z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), ochrony przeciwpożarowej (p.poż) oraz prawa pracy, z wieloletnią praktyką i ogromnym doświadczeniem zawodowym.

Tematyka oferowanych przez nas szkoleń wynika z obowiązujących przepisów i ma dla pracowników charakter obligatoryjny. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Proponujemy przeprowadzenie szkoleń okresowych:

  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników administracyjno-biurowych
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
  • dla pracowników służby bhp

Kontakt:

Ewelina Pietrek

tel. 792 173 740

e-mail: biuro@centrumszkolen.info.pl