Nadzór BHP

Oferujemy Państwu wygodną formę prowadzenia spraw BHP, polegającą na umowie na stały nadzór, świadczenie usług i przejęcie spraw BHP Państwa firmy przez specjalistyczną firmę. Gwarantujemy rzetelną i kompleksową obsługę przez specjalistę posiadającego wymagane kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w służbie BHP.

Zobowiązujemy się do: wykonywania zadań służby bhp (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy),

w szczególności:

  • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
  • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
  • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
    w opracowywaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, ppoż. Także kontrola realizacji tych wniosków,
  • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich grup zawodowych
  • Konsultacja i odpowiedź na nakazy, decyzje i zarządzenia Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • Szkolenia wstępne i okresowe bhp i p.poż dla wszystkich grup zawodowych.

 

Kontakt:
Ewelina Pietrek
tel. 792 173 740
e-mail: biuro@centrumszkolen.info.pl