Kurs komputerowy-podstawowy

Celem kursu jest poznanie środowiska Windows i pakietu aplikacji MS Office. Program kursu obejmuje 40 godz. zajęć praktycznych z zakresu: budowa komputera, środowisko Windows, edytor tekstu Word, redagowanie dokumentów, arkusz kalkulacyjny Excel, podstawy Internetu. Kurs kończy się egzaminem praktycznym oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

Koszt kursu: 400,00 zł/os. w grupie 12-osobowej.

W trakcie kursu zapewniamy uczestnikom materiały szkoleniowe
oraz serwis kawowy.

Termin szkolenia do uzgodnienia.

Kontakt:
Anna Kowalczak tel. 535 680 098
biuro@centrumszkolen.info.pl