Kurs I pomocy

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że zaczęto powoli zwracać uwagę na zagadnienia, które do niedawna miały marginalne znaczenie. Do tych działań można śmiało zaliczyć propagowanie wiedzy o ratownictwie. Szkolenie, które proponuje nasza Firma skierowane jest do firm prywatnych, instytucji państwowych a przede wszystkim do wszystkich, którzy chcą zdobyć podstawowe umiejętności ratujące życie.

Proponujemy Państwu jednodniowe szkolenie, którego program obejmuje 8 godz., w tym 3,5 godz. zajęć teoretycznych i 4,5 godz. zajęć praktycznych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami organizacji ratownictwa, bezpieczeństwa, urazów i obrażeń ale przede wszystkim zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu zasad defibrylacji i resuscytacji poszkodowanego. Zajęcia prowadzone są przy użyciu pomocy dydaktycznych (fantom, defibrylator, itp.) oraz nowoczesnych urządzeń multimedialnych.


Koszt szkolenia wynosi: 100,00 zł/os.
Termin i miejsce szkoleń do uzgodnienia.

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na adres:
biuro@centrumszkolen.info.pl

Kontakt:
Anna Kowalczak tel. 535 680 098