Kurs komputerowy-zaawansowany

Program kursu obejmuje 50 godz. zajęć praktycznych z zakresu zaawansowanej obsługi programu Word (nagłówki, stopki, przypisy, korespondencja seryjna, projektowanie formularzy, itp.) i Excel (względne i bezwzględne adresowanie komórek, zaawansowane funkcje matematyczne, statystyczne i logiczne, funkcje finansowe i bazodanowe, praca z formatem daty i czasu, sortowanie, filtrowanie i tworzenie tabel przestawnych, tworzenie prostych makra usprawniających pracę z programem oraz metody zabezpieczania arkusza) oraz programów Access (dodawanie, usuwanie i kopiowanie rekordów bazy danych, korzystanie z kwerend wybierających, funkcjonalnych, tworzenie raportów, funkcji importu i eksportu, metod zabezpieczania bazy danych) i PowerPoint (poprawne składanie prezentacji multimedialnych, uatrakcyjnianie prezentacji wykorzystując ruchome obrazy, filmy i dźwięki, przygotowywanie prezentacji do pokazu). Kurs kończy się egzaminem praktycznym oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

Koszt kursu: 450,00 zł/os. w grupie 12-osobowej.

W trakcie kursu zapewniamy uczestnikom materiały szkoleniowe
oraz serwis kawowy.

Termin szkolenia do uzgodnienia.

Kontakt:
Anna Kowalczak tel. 535 680 098
biuro@centrumszkolen.info.pl