Kurs admin.-biurowy

Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia biura podmiotów gospodarczych o różnych formach własności i przedmiocie działania, a także do pracy w urzędach administracji państwowej i samorządowej. Program kursu obejmuje 150 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu: organizacja pracy biurowej, wybrane zagadnienia ekonomiczne, podstawy rachunkowości, wybrane zagadnienia prawne, obsługa interesanta, obsługa technicznych środków biurowych, prezentacja i sposób bycia, aktywny na rynku pracy, obsługa komputera, kadry, płace. Kurs kończy się egzaminem z części teoretycznej i praktycznej oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

Koszt kursu: 890,00 zł/os. w grupie 12-osobowej.

W trakcie kursu zapewniamy uczestnikom materiały szkoleniowe
oraz serwis kawowy.

Termin szkolenia do uzgodnienia.

Kontakt:
Anna Kowalczak tel. 535 680 098
biuro@centrumszkolen.info.pl