Sekretarka

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku sekretarki. Program kursu obejmuje 100 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu: organizacja pracy w sekretariacie, wybrane zagadnienia ekonomiczne, podstawy marketingu, wybrane zagadnienia z prawa, kultura obsługi interesanta, obsługa i użytkowanie komputera, obsługa urządzeń biurowych, prezentacja, sposób bycia. Kurs kończy się egzaminem z części teoretycznej i praktycznej oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

Koszt kursu: 790,00 zł/os. w grupie 12-osobowej.

W trakcie kursu zapewniamy uczestnikom materiały szkoleniowe
oraz serwis kawowy.

Termin szkolenia do uzgodnienia.

Kontakt:
Anna Kowalczak tel. 535 680 098
biuro@centrumszkolen.info.pl