Kurs przedsiębiorczości

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu merytorycznej wiedzy z zakresu marketingu, analizy otoczenia organizacji oraz zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej. Kurs szczególnie przydatny dla osób świadomie planujących własną drogę awansu zawodowego. Program kursu obejmuje 50 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu: zakładanie, prowadzenie i zasady rozliczeń działalności gospodarczej, zasady marketingu, marketing-mix, analiza otoczenia SWOT, pisanie biznes planu, public relations, zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej: kredyty bankowe, fundusze strukturalne, inne źródła finansowania. Kurs kończy się egzaminem z części teoretycznej oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych.
Koszt kursu: 450,00 zł/os. w grupie 12-osobowej.

W trakcie kursu zapewniamy uczestnikom materiały szkoleniowe
oraz serwis kawowy.

Termin szkolenia do uzgodnienia.

Kontakt:
Anna Kowalczak tel. 535 680 098
biuro@centrumszkolen.info.pl